Preview Mode Links will not work in preview mode

Ønskebarnet


Jan 8, 2020

Marie Louise Cramer fortæller i samtale med Line Baun Danielsen sin egen historie om at være i fertilitetsbehandling. 

Ønskebarnet er en podcast af Marie Louise Cramer om fertilitetsbehandling, abort og livet som mor. 

Jingle: Rasmus Dohn 
Teknik og redigering: Sidsel Kaae Nørgaard